Producenci
Regulamin

REGULAMIN  SPRZEDAŻY

 

Informacje ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego jest ZAMEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, przy ul. Słowackiego 1, nazywany w dalszej części regulaminu jako: ZAMEL Sp. z o. o.
 • ZAMEL Sp. z o. o. jest stroną umowy sprzedaży z Klientem.
 • Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w sklepie internetowym ZAMEL Sp. z o.o. Wszelkie produkty posiadają deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.
 • Zamówień w sklepie ZAMEL Sp. z o. o. mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Warunkiem dokonania zakupu w sklepie ZAMEL Sp. z o. o. jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy oraz potwierdzeniu zamówienia.
 • Poprzez złożenie zamówienia w sklepie ZAMEL Sp. z o. o. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy ZAMEL Sp z o. o. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych przez firmę ZAMEL Sp z o. o. w celach promocyjno-marketingowych.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu ZAMEL Sp z o. o. mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania.

Składanie zamówień

 • Ilość oferowanych produktów w ramach sklepu ZAMEL Sp z o. o. jest zmienna i podlega stałej aktualizacji
 • Firma ZAMEL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyn.
 • Zamówienia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane 24 h/dobę za pośrednictwem witryny www.sklep.zamel.com.pl
 • Klient zobowiązany jest do podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia oraz jego szczegółów.
 • Zamówienia będą rozpatrywane w ciągu 48h roboczych od dnia ich złożenia.
 • Produkty będą przygotowywane do wysyłki po prawidłowym potwierdzeniu zamówienia.
 • W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 48 h zamówienie zostaje anulowane.
 • Płatność dokonana z góry za złożone zamówienie jest równoznaczna z potwierdzeniem chęci jego realizacji.
 • W przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty za zamówiony towar, kupujący jest zobowiązany do uiszczenia wpłaty w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia. Brak wpłaty w w/w. czasie będzie skutkowało anulowaniem zamówienia.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.
 • Sklep ZAMEL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyn.
 • Nie wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są dostępne od ręki.
 • Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy.
  Czas wysyłki jest to czas potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki, wynosi od 1 do 10 dni roboczych (dni robocze od poniedziałku do piątku).
  Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 • Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu prawidłowego potwierdzenia zamówienia.

 Dostawa

 • Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx (ewentualnie innej).
 • Szczegółowe zasady dostawy towarów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.
 • Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości przesyłki i firmy realizującej dostawę. Szczegółowe koszty wysyłek podane są w zakładce Czas i koszty dostawy
 • Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. W przypadku płatności przelewem na konto sklepu istnieje możliwość dostawy na dowolny adres na terenie Polski.
 • Dostawy zagraniczne realizowane są po uzgodnieniu kosztów transportu.
 • Sklep ZAMEL Sp. z o. o. nie określa dolnej wartości zamówienia.
 • Sklep ZAMEL Sp. z o. o. nie prowadzi odbiorów osobistych.

Płatności

 • Płatności można realizować przelewem
  na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy  w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska
ul. Moniuszki 10
o numerze 07 8025 0007 0023 4274 2000 0010,
lub za pobraniem.
 • W przypadku płatności przy odbiorze, należność za zakupiony produkt, po uprzednim pokwitowaniu, pobiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę.
 • W przypadku przelewu na konto bankowe wysyłka następuje po wpłynięciu należności na konto. W związku z mogącymi wystąpić różnicami zamówienia i dostępności produktów prosimy o dokonywanie przelewów po potwierdzeniu skompletowania zamówienia.
 • Kwoty przedpłacone za nie zrealizowane produkty będą zwracane na konto Kupującego.
 • W przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty za zamówiony towar, kupujący jest zobowiązany do uiszczenia wpłaty w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia. Brak wpłaty w w/w. czasie będzie skutkowało anulowaniem zamówienia.

Reklamacje i zwroty

 • Podstawą do reklamacji jest dowód zakupu (paragon, faktura).
 • Reklamacje, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów technicznych przez Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
 • Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.
 • W przypadku otrzymania produktu niezgodnego z zamówieniem, należy skontaktować się z pracownikiem sklepu ZAMEL Sp z o. o. w celu ustalenia dalszych działań.
 • Reklamowane produkty należy wysłać na adres firmy: ZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, przy ul. Słowackiego 1, nr telefonu 663 490 380, tel/fax 83 343 91 23, sklep@zamel.com.pl.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w terminach ustawowych. W przypadku uznania reklamacji produkt zostaje wymieniony na wolny od wad i dostarczony na koszt sprzedającego.
 • Koszty związane z wysyłką reklamowanego towaru w stronę sprzedającego leżą po stronie Klienta.
 • W przypadku reklamacji nie uznanej towar zostaje odesłany do Klienta na jego koszt.
 • W przypadku nie dołączenia do reklamowanego produktu dowodu zakupu lub braku informacji o nabywcy, reklamacja produktu może się przedłużyć lub zostać odrzucona.
 • Do reklamowanego towaru należy dołączyć formularz - dostępny do pobrania: Zgłoszenie reklamacji
 • Reklamacje wysyłane do ZAMEL Sp. z o.o. za pobraniem nie będą odbierane.

  Zwroty

 • Klient zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), może w ciągu 14 dni od dnia wydania produktu - odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie: Formularz odstąpienia od umowy lub pisząc na e-mail: sklep@zamel.com.pl
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej.Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • O odstąpieniu od umowy i przed zwrotem towaru Klient jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie firmę ZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, przy ul. Słowackiego 1, nr telefonu 663 490 380, tel/fax 83 343 91 23, sklep@zamel.com.pl.
 • Po otrzymaniu przez ZAMEL Sp. z o.o. oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej, do Klienta zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania złożonego oświadczenia.
 • Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

  - od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik a wskazana przez Klienta otrzymali towar.
  - przy zamówieniach złożonych z kilku rzeczy dostarczanych oddzielnie, od dnia w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik a wskazana przez Klienta otrzymali ostatnią rzecz.

 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Dowodem zakupu może być faktura lub paragon. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania.
 • Zwrotów należy dokonywać na adres firmy ZAMEL Sp. z o.o. ul. Słowackigo 1 21-500 Biała Podlaska, niezwłocznie po odstąpieniu od umowy i nie póżniej niż 14 dni od dania, w któym Klient poinformował ZAMEL Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy.
 • W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy, należy wysłać stosowną informację czyli formularz odstąpienia od umowy (dostepny do pobrania powyżej) przed upływem 14 dni od otrzymania przez Klienta towaru. Zwrot środków następuje nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma ZAMEL Sp. z o.o. została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zwrotowi podlegają wszystkie otrzymane od Klienta płatności łącznie z kosztem dostawy towaru (za wyjątkiem kosztów dodatkowych związanych z wybranym przez Klienta innym niż najtańszy oferowany przez sklep ZAMEL Sp. z o.o. wariantem dostarczenia towaru.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy)
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
 • ZAMEL Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności, co nastąpi wcześniej.
 • W chwili odstąpienie Klienta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie jest spełniane przez ZAMEL Sp. z o.o. lub osobę trzecią na postawie porozumienia ze sprzedającym.
 • Reklamacje i zwroty wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.

Postanowienia końcowe

 • ZAMEL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 • Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania. W procesie zamawia prosimy o w miarę szczegółowe wskazanie produktów wielowariantowych oraz koloru (np. czarny)
 • Niewypełnienie pola uwagi będzie oznaczało zgodę na wydanie losowe danego produktu w ramach jego kolorystyki lub wariantowości.
 • Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich za 1 szt. i zawierają podatek VAT
 • Ceny podane w Euro są przeliczane po kursie ustalonym przez sklep ZAMEL Sp. z o. o.
 • Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie ZAMEL Sp z o. o. rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 • Dokonując zakupów w sklepie Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje zawarte w nim warunki.
Życzymy udanych zakupów w naszym sklepie.
 
„ZAMEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Słowackiego 1,  21-500 Biała Podlaska
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl